Warsztaty tańca ludowego

Wszystkie zainteresowane pary (nie tylko małżeńskie) zapraszamy do udziału w trzymiesięcznych warsztatach tańca ludowego.

Pierwsze 3. zajęcia odbędą się 26.11, 3.12 oraz 10.12 bieżącego roku o godzinie 19:00. Czas zajęć 2 godziny.

Warsztaty mają na celu utworzenie gminnego tanecznego zespołu ludowego dorosłych. Prowadzone będą przez Aleksandrę Szymańską i Pawła Perzanowskiego – instruktorów choreografii.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych – tel: 29 772 50 47, email: goksir@gminalyse.pl

Zapisy do dnia 23.11.2021 r.

Zapraszamy!

„Ojcowie Niepodległości” wystawa patriotyczna.

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) prezentująca postacie oraz wydarzenia, które miały wpływ na kształtowanie się niepodległej Polski.Wystawę można oglądać od 21.12.2021 r. do 27.12.2021 r. w godzinach otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych oraz 20.12.2021 r. w godzinach popołudniowo-wieczornych.