Niedziela Palmowa

Wyniki LII Konkursu „PALMA KURPIOWSKA ŁYSE 2022”

Do LII Konkursu Palma Kurpiowska Łyse’ 2022 zgłoszono w sumie 75 palm, w tym:

 • 49 w kategorii indywidualnej
 • 15 w kategorii zespołowej szkół podstawowych
 • 11 w kategorii zespołowej pozostałych.

Po dokonaniu oceny nagrody otrzymali:

KATEGORIA INDYWIDUALNA:

I miejsce

 • Nosek Halina
 • Bacławska Małgorzata        
 • Kuśmierczyk Mariola
 • Kowalczyk Julia      

II miejsce

 • Ejdys Danuta
 • Kaczmarczyk Bożena
 • Potaś Emilia

III miejsce

 • Nurczyk Aleksander
 • Potaś Jolanta

KATEGORIA ZESPOŁOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I miejsce

 • Publiczna Szkoła Podstawowa SIGIE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku
 • Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łysych
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Łączkach
 • Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych

II miejsce

 • Szkoła Podstawowa w Zalasiu
 • Biblioteka Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łysych
 • Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych

III miejsce

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku
 • Samorządowe Przedszkole w Łysych
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Pełtach
 • Szkoła Podstawowa im. Stacha Konwy w Dębach

KATEGORIA ZESPOŁOWA POZOSTAŁE:

I miejsce

 • Rada Pedagogiczna, Szkoła Podstawowa Lipniki
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Pupkowiźnie
 • Zespół Szkół Powiatowych w Łysych

II miejsce

 • Kółko Rolnicze „Zagajnica” Łodziska
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie  Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie

III miejsce

 • Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Nutki w Kadzidle”
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Tatarach „Tatarskie Burśtynki”

Odbiór nagród nastąpi w kasie GOKSiR w Łysych ul. H. Sienkiewicza 46, w dniu 12 kwietnia 2022r. (wtorek) w godzinach 8.00-14.00.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom, sponsorom oraz uczestnikom Niedzieli Palmowej w Łysych za przybycie i udział w uroczystościach. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwa Powiatowego w Ostrołęce za dofinansowanie organizacji Niedzieli Palmowej w Łysych.