„Ojcowie Niepodległości” wystawa patriotyczna.

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) prezentująca postacie oraz wydarzenia, które miały wpływ na kształtowanie się niepodległej Polski.Wystawę można oglądać od 21.12.2021 r. do 27.12.2021 r. w godzinach otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych oraz 20.12.2021 r. w godzinach popołudniowo-wieczornych.